Despre noiActivitatiParteneriateGalerieVizibilitateContactForum

      

PRO HISTORIA. PRO MEDIA

      Proiectul acesta la care voi participa în luna aprilie, în vacanța de primăvară, se numește Jurnalist fără frontiere. Îmi va răspunde multor întrebări si mă va ajuta sa capăt mai multa experiența. Vom calatori prin tara si voi revedea locuri dragi mie. Mă bucur ca am șansa sa revăd pentru a treia oara un loc special, Memorialul de la  Sighet, unde o parte din elita intelectuala si politica a României interbelice, personalități remarcabile cum ar fi Gheorghe I. Brătianu sau Iuliu Maniu, au fost ucise cu premeditare de reprezentanții imperiului stalinist. Cum vom putea sa facem o judecata corecta a acelor vremuri tulburi? Victimele comunismului au fost reprezentanții cei mai de seama ai perioadei de apogeu a României din toate punctele de vedere. (citeşte mai mult)
    

Armand Sadovschi - participant  

EXPERIENŢA VIZITEI PREGĂTITOARE

      Eu privesc aceasta vizita ca pe o inițiere intr-o lume complet diferita de cea pe care o probez zi de zi, care m-a provocat la verificarea si conștientizarea capacitații mele de adaptare la situații noi si imprevizibile.  Am pornit la drum fără a ști la ce sa mă aștept, dar cu un munte de bunăvoința si cu speranța ca voi cunoaște persoane agreabile si de încredere. Aceasta speranța s-a concretizat de iodata ca am intrat in contact cu oamenii si cu noua cultura. Partenerii străini pe care i-am cunoscut sunt foarte sociabili, amuzanți si au experiența mai multor proiecte asemănătoare, acest lucru asigurându-mă de faptul ca voi avea multe de învățat, dar mai ales voi avea de la cine învăța. Totodată, sunt convins ca vom reuși sa atingem scopul viitoarei activități: schimbarea (sub toate formele), începând cu noi. Mărturisesc faptul ca Sicilia nu-mi stârnea pana la momentul vizitei niciun interes, însă acum îmi este dor de ospitalitatea oamenilor de acolo, de tradițiile specifice, de istoria zbuciumata, de arhitectura baroca monumentala, de clima blândă si umedă, astfel încât aștept cu nerăbdare desfășurarea proiectului.

Pierre (Petru Gorbănescu)

ESEISTICĂ DE JURNALIST

       Am considerat întotdeauna că a fi jurnalist presupune un minim talent literar. Mi-a foat puţin teamă când m-am înscris în grupa de reporteri a proiectului căci nu mă consider o persoană cu veleităţi de scriitor Dar mi-a făcut plăcere să lucrez pentru eseurile de prezentare a filmelor pentru a fi înregistrate ca un comentariu al imaginilor .

Ilieş Diacon

1. DEMOCRATES (RO)

Călătoria celui destinat să întemeieze istoria şi comunităţile umane prin constituirea cetăţii începea, obligatoriu, printr-o coborâre ad inferos sau printr-un gest sacrificial. Orice fel de edificare, socială, morală, culturală sau religioasă se valida prin recursul la ritualurile de întemeiere sau la gestul sacrificial: marile religii ale lumii vorbesc despre jertfele zeilor sau ale profeţilor; Romulus l-a ucis în luptă pe fratele său Remus; Eneas coboară în Infern; Meşterul Manole o zideşte pe soţia sa, Ana, în viitoarea biserică pentru a conferi lucrurilor realitate şi stabilitate. (citeşte mai mult)

2. DEMOCRATES (FR)

Le voyage de celui destiné à fonder l’histoire et les communautés humaines par la constitution de la cité commençait, obligatoirement, par une descente ad inferos ou par un geste sacrificiel. Toute édification, soit-elle sociale, morale, culturelle ou religieuse se validait par le recours aux rites de fondation ou au geste sacrificiel : les grandes religions du monde parlent des sacrifices des dieux ou des prophètes, Romulus a tué en bataille son frère Remus, Eneas descend dans l’Enfer, le Maître Manole mure vivante sa femme, Ana, dans la future église pour conférer de la réalité et de la stabilité aux choses (citeşte mai mult).

3. ÎNTRE CICLADE ŞI AVANGARDĂ

Perspectiva omului arhaic asupra lumii, mult mai elaborata si mai epurata de materie decât pragmatismul modern, proiecta peste tot o semnificaţie. In sens baudelairean, lumea devenea un codru de simboluri, revelându-se ca un templu unui ochi uimit ce identifica pretutindeni sens.

În singurătatea lor de exponate de muzeu, vestigiile acestea de lut şi apă, refăcute de migala şi pasiunea arheologilor, au adunat în golul lor duhul şi poveştile vremurilor de mult apuse. Pentru cei ce ştiu să le asculte în clipe de răgaz şi graţie, ceaţa timpului se risipeşte şi în faţa ochilor uimiţi ai prezentului se desfăşoară pergamente cu înscrisuri de simbol. Fragile, poartă încă, gravate în culori şi arabescuri, uimitoarele gânduri ale omului vechi. În dialogul tăcut, păşind alături pe cărările veşnice ale misterului, noi, locuitorii unui prezent tumultuos, şi ei, locuitori înfricoşaţi şi fericiţi ai începutului de lume omenească, zâmbim ciudat, identificându-ne acelaşi suflet al eternelor căutări solare. (citeşte mai mult)

4. ENTRE CYCLADES ET L’AVANT-GARDE

La perspective de l’homme archaïque, plus élaborée et plus épurée de matière que le pragmatisme moderne, projetait partout une signification. Dans le sens baudelairien, le monde devenait une forêt de symboles, en se révélant comme un temple au regard étonné qui identifiait un sens dans tout.

Dans leur solitude d’objets exposés dans des musées, ces vestiges d’eau et de glaise, reconstitués par la minutie et la passion des archéologues, ont ramassé dans leur creux l’esprit et les récits des temps d’antan. Pour ceux qui savent les écouter pendant des moments de répit et de grâce, le brouillard du temps se disperse et devant les yeux  éblouis du présent se déroulent des parchemins avec des inscriptions symboliques (avec des écrits symboliques). Fragiles, ils portent encore, gravées en couleurs et arabesques, les étonnantes pensées de l’homme ancien. Dans le dialogue silencieux, marchant côte à côte sur les sentiers éternels du mystère, nous, les habitants d’un présent tumultueux, et eux, des habitants effrayés et heureux du commencement du monde humain, sourions étrangement, en nous identifiant la même âme des éternelles quêtes solaires.  (citeşte mai mult)

5. SIRACUZA. O ISTORIE PE SCURT

        Aşezată la confluenţa căilor maritime ale Mediteranei, Sicilia are un trecut ce urcă mult în timp şi în legendă. Cu o structură etnică eterogenă, siculi, sicani, elimi, care îşi dispută părţile insulei, Sicilia începe să îşi contureze destinul de loc al confluenţelor culturale ale Mediteranei încă de la începuturile Istoriei. Acest echilibru precar este perturbat din ce în ce mai evident de prezenţa în insulă a comercianţilor greci şi fenicieni care îşi vor instala aici noile colonii. Nordul va fi dominat de fenicieni, ţărmul estic şi cel sudic, de greci. Marea aventură siciliană putea începe. (citeşte mai mult)

 

INTERVIU IMAGINAR PENTRU SIGHET

Ce înseamnă a face un Proces al Comunismului? Au avut loc aemenea procese în ţările fostului lagăr comunist? Dar în România?

Consideraţi că mai este nevoie, mai este necesar sau posibil un asemenea demers? Care sunt cauzele care au încetit ritmul realizării acestei revendicări morale?

Deşi reacţionez empatic în faţa confersiunilor halucinante despre carceră şi detenţia politică, nu reuşesc să îmi asum aceleaşi idealuri în numele cărora compatrioţii mei, victime inocente şi eroice ale comunismului, au suferit. Ideile cărora s-au dedicat, nu sunt întotdeauna şi ale mele. Cum să explic acest fapt? Ar trebui să mă simt culpabil sau doar insuficient informat? (citeşte mai mult)

Echipa JOURNALISTE SANS FRONTIERES


Copyright 2010 - CLEPSIDRA Roman - Design by Iulian Ostafe