Acasa
Sectiuni
Proiecte
Forum
Contact
Galerie


SOCIETATEA  CULTURALĂ CLEPSIDRA

             Este o organizaţie non-guvernamentală non-profit, ONG înfiinţat din dorinţa unui grup de intelectuali din Municipiul Roman şi din ţară. Are personalitate juridică din noiembrie 2007. Sub egida societăţii s-au desfăşurat o serie de activităţi în care au fost antrenate personalităţi ale oraşului, instituţii de cultură şi  de educaţie din Roman care şi-au propus, în ceea ce îi priveşte pe tineri, să faciliteze, printre altele,  dezvoltarea unui program de educaţie non-formală şi informală a acestora ca alternativă la educaţia formală realizată prin şcoală. De asemenea, şi-a propus să faciliteze schimburi culturale şi de dialog cultural cu alte instituţii cu profil asemănător din România şi din străinătate.

          Dintre cele mai importante activităţi organizate şi derulate menţionam:

  • Zilele Societăţii Culturale Clepsidra - noiembrie 2007, care au vizat şi antrenarea tinerilor în evenimente de trezirea interesului colegilor lor pentru fenomenele culturale: vizionarea şi comentariul de film cu teme sociale, istorice şi artistice, cenaclul literar şi trupă de teatru pentru tineret care să prezinte piese cu profund mesaj civic, scrise si jucate de ei înşişi, un fel de teatru Forum mai amplu.
  • Zilele Municipiului Roman, 26-30 martie 2008, când, alături de Consiliul Local Roman, s-a realizat un amplu parteneriat între instituţii locale şi regionale: Episcopia Romanului, Institutul de Cercetări „A.D.Xenopol” – Iaşi, liceele din urbea noastră.
  • Putem adăuga activitatea susţinută de promovare a valorilor culturale, morale, religioase, artistice naţionale şi internaţionale prin publicarea unei reviste, Clepsidra, care încurajează fenomenul cultural şi civic, prin organizarea de seri artistice pentru adulţi şi tineri, prin schimburi culturale între sat şi oraş, etc.
  • Cea mai importantă acţiune rămâne însă derularea proiectului Oraşul meu, desfăşurat în Roman, Bacău ŞI Bucureşti în perioada iunie – octombrie 2009, cu finanţare ANFC, în valoare de 18.121 RON. Cel mai atractiv moment a fost participarea la Cursurile de antropologie urbană. Amintim câteva obiective şi activităţi interesante ale proiectului:

Obiective:

  • Mai buna cunoaştere a moştenirii culturale a comunităţii şi promovarea acesteia ca element de coeziune civică şi dezvoltare socială.
  • Creşterea numărului de participanţi direcţi la activităţi culturale din zonă.
  • Creşterea interesului şi a rolului operatorilor din domeniul cultural, educaţional, mediatic şi turistic faţă de şi în promovarea patrimoniului cultural naţional şi local.

Activităţi:

  • Şcoala de vară de Antropologie urbană
  • Expoziţia de Antropologie urbană
  • Editarea unui volum de studii pe tema Antropologie urbană

             Ne propunem să derulăm proiecte cu finanţare europeană şi nerambursabilă pentru a facilita accesul adolescenţilor la schimburi culturale internaţionale în vederea formării unei conştiinţe europene a valorilor comune. Acestea sunt deziderate care nu pot fi realizate fără o susţinere financiară. Activităţile de învăţare non-formală şi informală de asemenea anvergură au un impact major asupra participanţilor, dar şi a celor din mediul în care participanţii trăiesc, încât suntem convinşi atât de oportunitatea lor cât şi de necesitatea unui efort deosebit pentru desfăşurarea exemplară a activităţilor de proiecte. Suntem la început de drum şi avem entuziasmul necesar asumării acestei responsabilităţi în numele unui ideal adolescentin: al formării complexe a tinerilor noştri.

Copyright 2010 - CLEPSIDRA Roman - Design by Iulian Ostafe